هتل ها و رستوران ها

ویدیویی از ساخت حلوای سنتی در کهن دیار شاندرمن تالش، تصویر برداری و تدوین سلمان رنجبر