هتل ها و رستوران ها

گزارش مریم اطیابی در #اسکان_نیوز از ادامه تخلف در ساخت و ساز در عرصه و حریم #کاخ_گلستان حتی بعد از #عزل متخلفان شورای فنی میراث فرهنگی