هتل ها و رستوران ها

در تاریخ 13 تیرماه 1398 با همت دبیر علمی کنفرانس و دبیران محترم اجرایی کنفرانسی با نام مدیریت، اخلاق و کسب کار برای نخستین بار در کشور برگزار شد. تلاش کمیته اجرایی کنفرانس بر این است که در سال 1399 کنفرانس را بصورت بین المللی برگزار کنند. https://meb.apadana.ac.ir