هتل ها و رستوران ها

صبح که از خواب بیدار شدم فکر نمی‌کردم سه ساعت بعدش وسط محوطه‌ی کاخ گلستان باشم. از خونه زدم بیرون و اجازه دادم پاهام هر کجا که دلش می‌خواد منو دنبال خودش بکشونه. باید بگم از سلیقه‌ش راضی‌م. . تهران-دی‌ماه 1398 سعید محبی‌نیا