هتل ها و رستوران ها

کباب ساز و سیخ گیر خانگی شاندرمن دارای ویژگی (با برق - بدون برق - باسیخ - بدون سیخ - کباب دو رنگی) https://shanderman.org/shanderman 09130548514