هتل ها و رستوران ها

♦️رفتیم به چند نانوایی در شهرستان ماسال و نان های خریداری شده رو وزن کردیم