چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

پخش شب نشینی عید بهاره سال 2020 چین 4 بهمن/24 ژانویه آخرین روز سال 2019 به تقویم کشاورزی چین است. شب 4 بهمن شب نشینی عید بهار سال 2020 با استفاده از فناوری نسل پنج مخابرات و پهپاد به طور زنده پخش می شود و جشن سمعی و بصری با آمیختگی تکنولوژی و فرهنگ در اختیار تماشاگران سراسر جهان قرار می گیرد. امسال، رادیو و تلویزیون مرکزی چین همچنین فیلم پخش زنده «شب نشینی عید بهاره 2020» را تولید می کند.