چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

تغییرات آب و هوایی شرکت آرامکو عربستان را به شدت تهدید می‌کند. تغییرات آب و هوایی موجب بالا رفتن آب دریا و غرق شدن بخش‌های زیادی از این شرکت خواهد شد. همچنین افزایش دما به زیرساخت‌های شرکت آسیب زده، عملکرد آن را پایین آورده و حتی باعث از بین رفتن بخش‌هایی از آن می‌شود.سرمایه‌گذاران همچنان درباره ارزش این شرکت نگران هستند و تغییرات آب و هوایی ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر ‌این شرکت بزرگ نفتی تاثیرگذار ‌‌‌‌‌است نیز نگرانی دیگری برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده است