چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

صبح دنا - ناشتایی - درمورد تهیه پیراشکی گوشت صحبت میکند.