کشاورزی و دامداری های ایران

همکاری تجاری با کشور قزاقستان 358

همکاری تجاری با کشور قزاقستان

اجاره تعدادی میز اداری یا اتاق در دفتر کار مبله 689

اجاره تعدادی میز اداری یا اتاق در دفتر کار مبله

فروش تجهیزات مرغداری 446

فروش تجهیزات مرغداری

فروش تجهیزات مرغداری 430

فروش تجهیزات مرغداری

- فروش جوجه اردک در سنین مختلف 425

- فروش جوجه اردک در سنین مختلف

فروش تخم بلدرچین 550

فروش تخم بلدرچین

يکي از بزرگترين توليد کنندگان مجموعه محصولات طيور در ايران 83

يکي از بزرگترين توليد کنندگان مجموعه محصولات طيور در ايران

ارزانترین دستگاه جوجه کشی خانگی 1.4K

ارزانترین دستگاه جوجه کشی خانگی

تولیدو پخش محصولات طیور رد کشور 272

تولیدو پخش محصولات طیور رد کشور

يکي از بزرگترين توليد کنندگان مجموعه محصولات طيور در ايران 271

يکي از بزرگترين توليد کنندگان مجموعه محصولات طيور در ايران

کار ازما سرمایه ازشما 757

کار ازما سرمایه ازشما

پرورش اردک غاز 1.1K

پرورش اردک غاز